Άδεια Πολιτικού Γάμου

Επιλέξατε τον Πολιτικό Γάμο.

Υπεύθυνη υπηρεσία για να εκδόσει την άδεια γάμου είναι ο Δήμος όπου κατοικεί μόνιμα ο καθένας σας.

1. Αν είστε Έλληνας:

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχετε μαζί σας είναι:
Ληξιαρχική πράξη γέννησης για τον καθένα σας. Μπορείτε να την πάρετε από τον Δήμο της μόνιμης κατοικίας του καθενός.

Αίτηση και ένα έντυπο για την τέλεση του πολιτικού γάμου, όπου θα την βρείτε στο Δημαρχείο που πρόκειται να τελεστεί ο γάμος.

Αγγελία σε Ημερήσια Αθηναϊκή Εφημερίδα σε δύο φύλλα, ένα για τον καθένα όπου θα ανακοινώνεται η τέλεση του πολιτικού γάμου

Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα βεβαιώνεται οτι μελλόνυμφοι δεν έχουν κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351,1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Αστικού Κώδικα: Σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα:

Εμποδίζεται ο γάμος, όταν οι μελλόνυμφοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Εμποδίζεται ο γάμος στον ανίκανο για δικαιοπραξία.
Εμποδίζεται ο γάμος στο πρόσωπο που τελεί υπό δικαστική αντίληψη χωρίς τη συναίνεση του αντιλήπτορα.
Εμποδίζεται η τέλεση άλλου γάμου πριν λυθεί αμετάκλητα ή ακυρωθεί ο υπάρχων γάμος.
Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ συγγενών εξ αίματος, κατευθείαν γραμμή απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι και του 4ου βαθμού.

Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας κατευθείαν γραμμή, απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι και του 3ου βαθμού.
Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ του υιοθετημένου και αυτού που τον υιοθέτησε ή των κατιόντων του. Το κώλυμα υπάρχει και μετά τη λύση της υιοθεσίας.

Στην συνέχεια δηλώνουν πως είναι κάτοικοι ποιου συγκεκριμένου Δήμου και ότι τελούν τον πρώτο γάμο ή τον δεύτερο κλπ. Εδώ σημειώνουμε πως για ανήλικους κάτω των 18 ετών, χρειάζεται δικαστική απόφαση.

Παράβολο. Για την παραλαβή της κάθε άδειας, απαιτείται παράβολο 15€ απο το δημόσιο ταμείο. Για την τέλεση Πολιτικού Γάμου, πρέπει να πληρωθεί τέλος 75€ για τους δημότες της Αθήνας και 100€ για τους μη δημότες. Το παραπάνω τέλος, πληρώνεται κατόπιν συννενόησης με το αρμόδιο γραφείο Πολιτικών Γάμων.

Για τους χωρισμένους διαζευκτήριο ή ληξιαρχική πράξη γάμου στην οποία να αναφέρεται η λύση του γάμου, ή ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον υπάρχει θάνατος του προηγούμενου συντρόφου, ή πιστοποιητικό εξαφάνισης άν υπάρχει εξαφάνιση και έχει γίνει τουλάχιστον πριν από τέσσερα χρόνια

Φωτοτυπία ταυτότητας και αποδεικτικό κατοικίας μόνιμης κατοικίας. Για να αποδείξετε την μόνιμη κατοικία σας αρκεί να προσκομίσετε ένα παλιό λογαριασμό της ΔΕΗ τουλάχιστον 2 ετών είτε το συμφωνητικό ενοικίασης της κατοικίας σας.

Για την κατάθεση των εγγράφων και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος με την ταυτότητά του.
Η άδεια πολιτικού γάμου εκδίδεται σε 8 ημερολογιακές μέρες.
Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο ή στην Κων/πολη ισχύει το πιστοποιητικό βαπτίσεως του Πατριαρχείου.

Αν πρόκειται να παντρευτείται στον Δήμο της Αθήνας και είστε Έλληνας τότε μπορείτε να απευθυνθείτε στο

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ 63 10552 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.210 5277000-5242551-5242369-5242166

Άδεια Πολιτικού Γάμου ( Για Έλληνες )

Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μητρώων Δημοτολογίου
Τμήμα Πολιτικών Γάμων
Τηλέφωνo: 210 3634745 begin_of_the_skype_highlighting              210 3634745      end_of_the_skype_highlighting – 210 3634745

2. Αν είστε αλλοδαπός

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να μαζέψετε είναι:

Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας. Μπορείτε να έχετε έναν παλιό λογαριασμό της ΔΕΗ ή το συμφωνητικό ενοικίασης του σπιτιού σας.

Βεβαίωση του προξενείου τους στην Ελλάδα, ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να είναι μεταφρασμένη.

Ληξιαρχική πράξη γέννησης και αυτή μεταφρασμένη στα Ελληνικά.

Άδεια παραμονής ή κάρτα προσωρινής άδειας παραμονής, η οποία να μην έχει λήξει ούτε να λήγει πριν την ημερομηνία του γάμου.

Αγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα (2 φύλλα της εφημερίδας, ένα για τον κάθε ένα). Τα ονόματα των αλλοδαπών στην εφημερίδα θα αναγράφονται στα Ελληνικά και ως τόπος κατοικίας η Αθήνα.

Δικαίωμα για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου έχουν όλοι οι αλλοδαποί που μένουν νόμιμα στην Ελλάδα έστω και προσωρινά. Για χώρες της Ε.Ε. η παραμονή είναι ελεύθερη.

Αν είστε Κύπριος θα πρέπει να έχετε:

πιστοποιητικό ελευθερίας,

ληξιαρχική πράξη γεννήσεως,

αίτηση, που θα βρείτε στο Δημαρχείο

Αγγελία σε Ημερήσια Αθηναϊκή Εφημερίδα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο:

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ 63 10552 ΑΘΗΝΑ

Άδεια Πολιτικού Γάμου ( ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ)

Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μητρώων Δημοτολογίου
Τηλέφωνo: 210 3634745

3. Αν είστε Έλληνας του Εξωτερικού:

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συλλέξετε είναι τα εξής

Aίτηση/Υπ. Δηλ. Ν. 1599/86 που θα βρείτε από το Δημαρχείο.

Αστυνομική ταυτότητα

Ληξιαρχική πράξη γέννησης

Πιστοποιητικό γέννησης

Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε μια ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα (ένα αντίτυπο για τον κάθε ενδιαφερόμενο)

Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ/ΟΤΕ)

Εξουσιοδότηση, (αν απαιτείται) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου.

Παράβολο 15 Ευρώ από το Δημόσιο Ταμείο

Όπως και για τις παραπάνω κατηγορίες:

Για τους ανήλικους απαιτείται δικαστική απόφαση.
Για τους διαζευγμένους απαιτείται ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου που να αναφέρεται η λύση του.
Για του χήρους απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε:

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ 63 10552 ΑΘΗΝΑ

Αδεια πολιτικού γάμου για έλληνες του εξωτερικού

Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μητρώων Δημοτολογίου
Τηλέφωνo: 210 3634745

Γενικές Πληροφορίες για όλες τις παραπάνω κατηγορίες:

  • Για να καταθέσετε αίτηση και να παραλάβετε την άδεια του γάμου σας θα πρέπει να πάτε ο ίδιος έχοντας την ταυτότητά σας.
  • Πριν τον γάμο και σύμφωνα με τον νόμο της ισότητας, θα πρέπει να δηλωθούν τα επώνυμα των μελλοντικών τέκνων. Μπορείτε να δηλώσετε είτε το επώνυμο του συζύγου έιτε το επώνυμο της συζύγου ή ακόμα και των δύο. Σε καμιά περίπτση όμως δεν μπορείτε να δηλώσετε πάνω από δύο επίθετα.
  • Κατά την τελετή του γάμου σας, θα πρέπει να έχετε μαζί σας τουλάχιστον από ένα ενήλικο όπου θα δηλωθεί και μάρτυρας. Ο ενήλικος σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι και συγγενής σας.
  • Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά παρέλευση 8 ημερών από την ημέρα της καταθέσεως των δικαιολογητικών.